- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ولسوال احمد آباد ولایت پکتیا زخمی شد!

آمر امنیت قوماندانی امنیه پکتیا خبر داد که:احسان الحق اکبرزی،ولسوال احمد آباد ولایت پکتیا، در اثر اصابت یک هاوان مخالفین دولت در حویلی دفتر ولسوالی، زخمی شد.

اما مردم محل می گویند که صدای انفجار سه راکت را که در حویلی دفتر ولسوالی اصابت نموده است، شنیده اند.

طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند…