- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

زخمی شدن قوماندان امنیه ولسوالی خان آباد قندوز

مسوولین امنیتی قندوز می گویند که قوماندان امنیه ولسوالی خان آباد در اثر انفجار ماین کنار سرک مجروح شد.

سراج الدین معاون قوماندانی امنیه این ولسوالی گفت که موتر حبیب الله امروز در ولسوالی بغلان مرکزی هنگام سفر به کابل با ماین برخورد کرد.

مسوولیت این رویداد را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است!