افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 21 ژوئن , 2012 لینک کوتاه خبر :

رییس جمهور کرزی در نشست قوای سه گانه کشور سخنرانی کرد.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه در یک اقدام بی سابقه، یک اجلاس مشترک قوای سه گانهء آن کشور را در مقر شورای ملی افغانستان تدویر کرد.

در این نشست رییس جمهور کرزی به دستاورد ها و ناکامی های 10 سال گذشتهء حکومتش اشاره کرده، گفت، تلاش می کند حکومتش در دو سال آینده کارهای موثری را انجام دهد.

آقای کرزی گفت:
«هنوز هم  دربرخی مناطق افغانستان قوماندان سالاری، زورگویی و فساد اداری وجود دارد.»

رییس جمهور کرزی افزود، به وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی افغانستان وظیفه سپرده است تا جلو افراد غیر مسوول را بگیرند که در بعضی مناطق آن کشور باعث ایجاد مشکلات برای مردم می شوند.

رییس جمهور کشور همچنان گفت، در حال حاضر فساد اداری به اوج آن رسیده است و در این مورد باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود.

رییس جمهور افغانستان از اشتراک کننده گان نشست امروز خواست، وی را در زمینهء حل این مشکلات کمک کنند.

آقای کرزی همچنان اظهار داشت که وی در گذشته از مصلحت ها کار گرفته است، اما بعد از این با جدیت کار خواهد کرد.

سخنرانی رییس جمهور کرزی چندین بار مورد استقبال اشتراک کننده گان نشست امروز قرار گرفت.

رییس جمهور افغانستان این نشست مشترک قوای سه گانهء کشور را به هدف بحث روی مبارزه با فساد اداری، حکومت داری خوب و چگونه گی مصرف کمک های جامعه جهانی، تدویر کرده است.

کرزی: در امر مبارزه علیه فساد همکاری قوه های سه گانه ضروری است…

رییس جمهور کرزی روی مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب میان قوه سه گانه کشور تاکید کرد. آقای کرزی که به روز پنجشنبه در نشستی به اشتراک قوه سه گانه کشور سخنرانی می کرد، موجودیت فساد گسترده در ادارات حکومتی را نگران کننده خواند و گفت، پس از این به جدیت کار می کند.

رییس جمهور کرزی گفت که در گذشته از مصلحت ها کار گفته است اما بعد از این هر موضوع را با جدیت تعقیب می کند:
«فساد به عوج خود رسیده است، غصب زمین های مردم، غصب زمین های دولتی، مردم آزاری، نبود مصونیت زندگی برای مردم، این همه درد های ملت افغانستان است، این وظیفه ما است که درد های مردم افغانستان دوا کنیم، اگر این درد ها را دوا کنم ما دارای یک حکومت مستقل خواهیم بود و اگر نتوانیم به مشکل مواجه خواهیم بود.»

این نشست که به خواست رییس جمهور کشور تدویر شده بود، در کنار وزرای کابینه، مقام های ارشد قضایه و اجرایی کشور نیز اشتراک نموده بودند. آقای کرزی در این نشست به برخی از مشکلات دیگر که در کشور وجود دارد اشاره کرده و گفت که طی 10 سال گذشته حکومت افغانستان در برخی موارد یک سلسله ناکامی ها داشت.

وی به عنوان مثال به مشکل نا امنی در کشور اشاره کرد و گفت که این موضوع ناکامی برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی می باشد.

رییس جمهور کرزی گفت که گام های عملی را به خاطر مبارزه با فساد اداری روی دست گفته اند. وی از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا خواست که حکومت افغانستان را در این راستا همکاری کنند و قرار داد پروژه های بزرگ را از طریق حکومت افغانستان انجام بدهند.

«از خارجی ها، امریکا و دیگر کشور ها آرزو داریم که قرارداد های ساختمانی، بازسازی و تجارتی خود را به اراکین و اقارب دولت افغانستان ندهند، از چهار سال قبل برای آنها گفتیم که این کار را نکنید که باعث فساد در اداره افغانستان می شود. ماموری که از خارجی و امریکایی قرارداد بگیرد به رییس جمهور، پولیس و شورای خود بندو واز نیست و آمر او جای دیگریست که از ما کرده زورآورتر است.»

آقای کرزی در بخشی از سخنرانی اش از ایالات متحده امریکا خواست که رییس پیشن دافغانستان بانک را که در آن کشور فرار نموده است، به حکومت افغانستان تسلیم نماید.

قرار بود از طرف یکی از کمیته های ولسی جرگه افغانستان پیشنهادات 35 ماده یی ترتیب و در این نشست به رییس جمهور کرزی ارایه گردد اما به دلیل اینکه نماینده گان به رخصتی تابستانی رفته اند، نتوانستند این پیشنهادات را ترتیب نمایند.

شماری از نمایندگان ولسی جرگه افغانستان می گویند که اظهارات رییس جمهور کشور را حمایت می کنند اما به شرط اینکه این گفته های وی عملی گردد.

مولوی شاهزاده شاهد عضو ولسی جرگه کشور در مورد اظهارات رییس جمهور کرزی گفت:
«صحبت های رییس جمهور خیلی قاطع و خوبتر است مگر در این 10 سال متاسفانه ما و شما دیدیم، تمام ملت افغانستان و خارجی هایکه در این کشور کمک کرده اند، رییس جمهور عمل نکرده است. این بار نظر به معلومات که از نزدیکی های رییس جمهور داریم یک مقدار اقدامات لازم خواهد کرد.»

در حالی رییس جمهور کرزی از شورای ملی کشور خواهان همکاری برای دو سال آینده حکومتش شده است اما شماری از کارشناسان افغان می گویند که فساد اداری در کشور ریشه های عمیق دارد و مبارزه با این پدیده کار دشوار است.

رادیوآزادی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار