- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رییس جمهور در جمع تجار چین و افغانستان

 

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در یک نشست مجمع تاجران و سرمایه گذاران چین و افغانستان اشتراک کرد.

در این نشست که قبل از ظهر روز جمعه در شهر بیجینگ به اشتراک هیات معیتی رییس جمهور و تاجران و سرمایه گذاران افغانستان و چین برگزار گردید، رییس جمهور کشور طی سخنانی گفت که من اطمینان دارم که ارتباط میان اتاق های تجارت دو کشور در راستای گسترش روابط تجارتی و صنعتی مفید و موثر خواهد بود.

رییس جمهور غنی گفت: هدف ما این است که افغانستان را به یک کشور صادراتی مبدل سازیم و می خواهم یک قراردادی میان دولت و سکتور خصوصی که بر مبنای اعتماد و تعامل دوامدار استوار باشد، ایجاد گردد.

محمد اشرف غنی با توجه به حل مشکلات تاجران افغانستانی در چین گفت که در ملاقات اش با صدراعظم چین موضوع حل مشکل ویزه و ایجاد فضای بهتر کاری برای تجار افغانستانی را مطرح کرده است.

رییس جمهور غنی تصریح کرده گفت: هر فردیکه بخواهد به صورت غیر قانونی در افغانستان تجارت نماید، جواز فعالیت اش گرفته می شود. وی همچنان افرود که زمان واردات غیر قانونی گذشته است.

رییس جمهور افزود: ما می خواهیم حالت فعلی افغانستان را تغیر بدهیم یعنی راه ابریشم را دوباره احیا کنیم و افغانستان را به مرکز اتصال آسیای جنوبی و آسیای میانه مبدل سازیم.

محمد اشرف غنی با تاکید بر اینکه رقابت به تنهایی کافی نیست و باید استراتیژی صادراتی ایجاد گردد، گفت: دولت همکار سکتور خصوصی خواهد بود و روی حل عملی مشکلات تاجران کشور کار می کند. افغانستان برای تجارت و سرمایه گذاری باز است.

وی اطمینان داد که سکتور خصوصی برای مامورین آغشته به فساد در دولت، پولی را پرداخت نخواهند کرد و اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور این زمینه را برای شان مساعد خواهد ساخت.

در این نشست وانگ کنمن رییس فدراسیون تاجران و صنعت کاران چین نیز صحبت کرد و در مورد ایجاد مجمع تاجران و سرمایه گذاران افغانستان و چین به معلومات داد.

همچنان در این نشست خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت، عتیق الله نصرت رییس عامل عامل اتاق تجارت و شیرباز کمین زاده رییس مطبعه بهیر در مورد فرصت های خوب گسترش روابط تجارتی و صنعتی میان افغانستان و چین صحبت کردند.