- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رییس جمهور خوب شروع کرده است

برای گام های استوار و ثبات قدم اشرف غنی احمدزی در ساماندهی به امور مملکت و اصلاح امور آفرین می گوییم و صمیمانه آرزومند بیشترین دستاوردها و تحولات با تداوم فضای مسالمت آمیز میان دولت وحدت ملی هستیم با این حال…

داکتر اشرف غنی احمدزی بعنوان رییس جمهور جدید در راس حکومت وحدت ملی متشکل از تکه های نامتجانس و ناهمگونی اعم از احمد ضیا مسعود، عبدالرشید دوستم، سرور دانش، عبدالله عبدالله، محمد خان و محمد محقق در نخستین روزهای کاری اش عملکرد خوبی داشته است.

در واقع از چنین دولت وحدت ملی ای برآمده از تنش و تشنج و درگیری و پیگیری مقامات بین المللی و سردرگمی یکساله داخلی بعید بنظر می رسید که از ابتدا چنین محکم و استوار و قاطع درخصوص اصلاح امور حکومتی گام بردارد و این یعنی غافلگیری متخلفان و مفسدان.

شعار “در دولت من فساد اداری جایی ندارد” در حالی هر روز بیشتر به شعور جمعی و عملیات اجرایی حکومت نزدیک می گردد که دستور بررسی مجدد پرونده ورشکستگی کابل بانک، دستور رسیدگی عاجل به فساد اداری گسترده در دادستانی کل و تهیه لیست قضات متخلف و خاطی و نیز سرکشی از مدرسه ای در کابل شاهدی بر این مدعا است.

آغاز بکار مطلوب و بسی فراتر از انتظار اشرف غنی احمدزی اگر در دور تسلسل و دور باطل حکومت پیشین گرفتار نیاید نوید بخش حرکت آهسته و پیوسته افغانستان در برون رفت از بحران پیدا و پنهان کنونی خواهد بود بدین معنا که…

بدین معنا که دور نخست حکومتداری حامد کرزی و بویژه ابتدای ریاست جمهوری وی سرشار از جامه عمل پوشاندن به مطالبات مردم ملکی و پربار از منویات قلبی عمومی بود اما متاسفانه با گمراه شدن از مسیر اصلی و گرفتار آمدن در زد و بندهای کثیف، هر روز ضعیف تر از قبل ظاهر شد.

برای گام های استوار و ثبات قدم اشرف غنی احمدزی در ساماندهی به امور مملکت و اصلاح امور آفرین می گوییم و صمیمانه آرزومند بیشترین دستاوردها و تحولات با تداوم فضای مسالمت آمیز میان دولت وحدت ملی هستیم با این حال…

با این حال آنچه که کمی تا قسمتی از امیدواری مردم ملکی، مطبوعات و رسانه ها، نهادهای مدنی و نخبگان سیاسی کاسته و بر نگرانی ایشان افزوده است احتمال تکرار تاریخ از دوره داکتر نجیب و طالبان و ربانی و مجددی و کرزی تا 1388 می باشد که به تقلب آشکار انتخابات ختم شد.

علیرغم تمام احتمالات موجود و ابهامات آتی، درحال حاضر و در شرایط کنونی، تصمیات، فرمان ها و عملکرد اشرف غنی احمدزی کاملا مطلوب و منطبق بر نیاز جامعه و منطقی بوده است که امیدوراریم در گرداب مصلحت اندیشی ها و مشاوره های خاله خرسه گرفتار نگردد.