- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رییس اجراییه در حمله انتحاری روز گذشته در کابل را تقبیح کرد

عبدالله عبدالله این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و در عین حالبه نیروهای دفاعی هدایت داده است که این دشمنان مردم را با تمام قاطعیت سرکوب و نابود سازند.

 

رییس اجراییه، دشمنان مردم افغانستان را در حمله انتحاری روز گذشته در کابل دخیل می داند.

 

در خبرنامهء ریاست اجراییه آمده است که عبدالله عبدالله این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و در عین حالبه نیروهای دفاعی هدایت داده است که این دشمنان مردم را با تمام قاطعیت سرکوب و نابود سازند.

 

آقای عبدالله گفته است:

 

“تجربه نشان داد که مدارا در برابر دشمنان مردم کار ساز نیست و دشمن باید قاطعانه سرکوب شود.”

 

در خبرنامه به نقل از آقای عبدالله گفته شده است:

 

“متوسل شدن دشمنان مردم به خشونت و حملات انتحاری نشانهء بیچاره گی و بربریت و بیگانه گی آنهاست.”

 

رییس اجراییه افزوده است که حمله و آسیب رساندن به مردم به هر بهانهء که باشد به معنی بی باوری دشمنان مردم با دین، روزه داری و عبادت است.

 

این حمله انتحاری در سرک میدان هوایی در نزدیک وزارت امور سرحدات و قبایل رخداده است.

 

انتحار کننده سوار بر یک موتر که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود، کاروان نیرو های بین المللی را هدف قرار داد.

 

جنرال عبدالرحمن رحیمی قوماندان امنیهء کابل به خبرنگاران در محل حادثه گفت در این حمله یک فرد ملکی کشته و 22 تن دیگر زخمی شده اند.

 

به گفتهء آقای رحیمی در این رویداد به نیرو های خارجی آسیب نرسیده است.

 

مسوولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفته اند.

 

 

 

نیرو های بین المللی مستقر در افغانستان تا حال در مورد حمله بر یک کاروان شان در شهر کابل تبصره نکرده اند.