- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رییس اجراییه از روند بازسازی قصر و مسجد قلعه سراج در ولایت لغمان بازدید به عمل آورد

عبدالله عبدالله [1]

داکتر عبدالله عبدالله [2] در جریان سفر به ولایت لغمان [3] از جریان کار بازسازی و اعمار قلعه سراج ولایت لغمان [3] دیدن نمود.

رییس اجراییه با تاکید بر حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور از کار و فعالیت ولایت و کارمندان بازسازی قصر و مسجد قلعه سراج قدردانی نمود.

قابل ذکراست که بازسازی قصر و مسجد قلعه سراج لغمان [3] با بودیجه ۲۲ ملیون افغانی در سال ۱۳۹۶ آغاز شد. این قلعه تاریخی حدود ۱۰۹ سال قبل توسط امیر حبیب الله خان فرزند امیر عبدالرحمن خان ساخته شد٬ ولی به علت جنگ‌های داخلی و به مرور زمان بخش های زیادی از این قلعه تخریب گردید.