- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ریشخند وزارت مالیه به پارلمان !

  [1]

 

 

اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز یک شنبه خویش روی بودجه ملی سال 1391 که از سوی وزارت مالیه برای تصویب به پارلمان فرستاده شده بود، بحث و گفتگو کردند.
اعضای مجلس پس از دو روز بحث و گفتگو، روز یکشنبه بودجه ملی را به دلیل عدم توازن با اکثریت آراء رد کردند.

اعضای مجلس نمایندگان می گویند : در بودجه ملی سال 1391 در سطح ولایات کشور توازن وجود ندارد و در بعضی از موارد در پروژه های انکشافی ولایات، بودجه کمتری مدنظر گرفته شده است.

مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۱ کشور ۴.۸ میلیارد دالر است که از آن جمله ۲.۷ میلیارد آن مربوط به بودجه عادی و بقیه بودجه انکشافی است.
بودجه ملی سال 1391 در حالی از سوی مجلس نمایندگان افغانستان رد می شود که از یک ماه به این طرف جنجال ها بر سر مصرف نشدن بودجه انکشافی 15 وزارت خانه در سال 1389 در مجلس ادامه دارد.

در همین حال ، روز گذشته وزارت مالیه کشور اعلام کرد که بودجه سال 91 را رده شده نمیداند. زیرا نصاب مجلس تکمیل نبوده و بر اساس همین اصل رد شدن بودجه قابل قبول نیست.
این گفته ها در حالی از زبان معین وزارت مالیه نقل قول شده است که پارلمان کشور همچنان بر رد شدن بودجه سال جدید تاکید دارد.

سابقه پارلمان و حکومت نشان می دهد که اینگونه بازی ها و تاخیر ها سرانجام به معامله رسیده و موضوع به نفع خواسته های حکومت بپایان رسیده است.