- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رکود ۵۰ درصدی صنایع افغانستان

اتحادیه صنعت کاران افغانستان میگوید که صنایع افغانستان ۵۰ درصد با رکود مواجه است.

 

نصیر احمد انصاف رئیس این اتحادیه گفت که حکومت تعهداتش را با صنعت کاران عملی نکرده و آنان به امتیازاتی که برای شان در بخش های مختلف وعده شده بود دسترسی پیدا نکرده اند.

 

او میگوید که به دلیل عدم حمایت دولت از از صنعتکاران تولیدات داخلی هم پیشرفت نداشته است.

 

به صدها فابریکه تولیدی مختلف در افغانستان وجود داشته اما به دلیل نبود پالیسی مشخص اقتصادی و نا امنی ها بیشتر این فابریکه ها از فعالیت باز مانده اند.