- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رولا غنی یک پشتون است!

[1]

رولا غنی در پر بیننده‌ترین پروگرام تلویزیونی خودش را به لحاظ قومی متعلق به پشتون می‌خواند.

فهم دنیا از افغانستان و باشنده گان آن همین است که در سخنان بی بی گل (رولا غنی) بازتاب یافته است.

وقتی رولا غنی در پر بیننده‌ترین پروگرام تلویزیونی خودش را به لحاظ قومی متعلق به پشتون یا افغان می‌خواند، به این معنا نیست که او واقعیت تباری خودش را نمی داند و این حرف را از روی ندانستن گفته است، بلکه در واقع این است که او مردم افغانستان را بدوی، ساده و قرون وسطایی تصور کرده است، مردمی که هر چه بگویی قبول می کنند. فهم مسلط جهان از افغانستان و باشنده گان آن همین است.

برای جهانیان افغانستان همان کشتزار های کوکنار هلنمد و ارزگان است با مردمانِ که در یک ماه هم به سر و صورت خود آب نمی ریزند و زیر ریش شان کاروان از اشپش ها خانه کرده است. برای جهان، افغانستان ملکی است که باشنده گان آن موتر های سرک سازی را انتحار میکنند تا سرک های اسفالت شده به درون قریه ی شان کشیده نشود. برای جهانیان افغانستان کشور ملا عمر ها، ملا راکتی ها، ملا تره خیل هاست؛ و این یک واقعیت مسلم است.

حتی همین های که روزگار پای شان به کشورهای بیرونی کشیده شده است، و با رولاهای زیاد ازدواج کرده اند، افغانستان را به جهان همین گونه معرفی کرده اند. گفته اند افغانستان یک کشور بسیار بدوی است، هنوز مردمان آن شیر شتر می خورند و با شترها شان سرگردان کوه و بیابان اند، و از دنیا و تحولات آن هیچ نمی دانند.

می خواهم بپرسم، فرض بگیرید، در این همه سال اشنایی رولا با اشرف غنی، او از افغانستان و باشنده گان آن چه تصویری برای رولاغنی داده است. اگر از خانواده اش حکایت کرده باشد، چه حکایت می‌تواند باشد. اگر قصه پدر و پدرکلانش را کرده باشد، چه قصه و روایت می‌تواند باشد، به غیر از قطار شترها و آوارگی کوه و بیابان. برای همین است که افغانستان برای جهانیان که نمی دانند، سرزمین شتر چران های سرگردان است که بوی از تمدن و تحول به مشام شان نرسیده است.