افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 22 ژانویه , 2015 لینک کوتاه خبر :

روزهای دشوار نامزد وزرا و شورای ملی

چرا دانشمندان نویسندگان، خبرگان به خود زحمت نمی دهند تا راهنمای اجتماع خود باشند و روشنی در مورد اندازند و کوشش شود تا معضل درست حل شود. مشکل حاد کنونی، داشتن دو تابعت و یا سند بود و باش دایمی در دو کشور است.

 

چه چیز سبب می شود تا یک انسان تابعت کشور دوم را حاصل نماید؟؟؟

 

اکثر مهاجران افغانستانی در ممالک خارجی مخصوصا اروپا و آمریکا درکشور خارجی سال ها را طی می کنند تا در این کشورها سوابق مطلوب را حاصل نماید و هیچ نوع جرایم اخلاقی از او سرنزند و سایر شرایط تا آن شخص واجد شرایط ستیزن شیپ و یا همشهری آن کشور گردد و دلیل اینکه چرا درخواست ستیزن شیپ را می کنند که در هر جایی که افغانستانی ها در خواست کار را میهند شرط اول این است که ستیزن باشند ویگانه دلیل خارجی ها این است که مدت اقلا پنج سال و یا بیشتر را تحت مراقبت دولت بوده وخوب بدر امده اند تا ستیزن شوند و این یک ضرورت اجباری افغانستانی های مقیم اروپا و آمریکا است تا کار بدست بیاورند و زندگی عادی را آغاز نمایند اگرچه سند دکترا و مهندسی داشته باشند با دگری علمی هیچ تاثیر در آمریکا ندارد و ملاک و معیار در آمریکا سند فراغت از خود آمریکا است و استثنا کسانی که مهارت کامل در انگلیسی داشته باشند مثل استادهای زبان انگلیسی در دانشگاه های افغانستان بعضی کارهای دفتری به آنها میسر می شود البته بعد از امتحان، تا جایی که جراید می رساند بعضی از وکلا بدلیل اینکه افغانستانی های دوتابعته درصورت مجرم بودن فرار می کنند بکشور دلخواه شان به اکثریت این دلیل صدق نمی کند تا اینجا که نوشته رسیده است جان مطلب کجاست؟

 

جان مطلب این است که اکنون در دسترس بشر وسایلی قرار دارد چنان تکنیکی حکم فرما است که فقط به ده دقیقه انصراف تابعیت دوم از بین می رود و در سیستم داخل شده و بتمام دنیا معرفی می شود که این شخص دیگر تابعیت اروپا و یا آمریکا را ندارد ولی در افغانستان چرا اینقدر دنباله دار مشکل افزا و خفقان آور است درحالی که تمام نمایندگی های خارجی سفارت در افغانستان دارند و این کار بسهولت در ده دقیقه عملی می شود.

 

فقط نفر در سفارت می رود و می گوید: دیگر او ستیزن آمریکا و یا دیگر کشورها نیست ده دقیقه این کار عملی می شود و چون سیستم فاسد تمام دوایر افغانستان کار یک روز را تا دو سال خاتمه می دهد، این مفکوره هنوز در دماغ مردم موجود است نه به وزارت خارجه این کار ارتباط دارد و نه هیچ دفتر دیگر داخلی به لحظه سند برایش از سفارت داده می شود که دیگر او ستیزن آن کشور نیست اینقدر سنگ را دردبه انداختند و لو دادن چه معنی دارد؟

 

این فقط یک بهانه به بعضی وکلای نا دان است که تمسک می نمایند که وزیر دو تابعته فرار می کند. در تمام جهان امروز تعداد بیشمار مردم تابعت دوگانه دارند که نه از شخصیت شان کاسته می شود و نه از اهلیت شان، مهمترین مطلب این است که کمونستانی که درخون ملت شنا می نمایند و کافر مطلق بوده اند و بسیار مردم شریف را بی ناموس ساختند و قتل عام نمودند مثل علومی.

 

چرا شما وکلا چشم بصیرت تان کور شده و این فاجعه قتل دو میلیون وطندار و یک میلیون بی دست وپا از ظلم کمونیست فراموش کردید. واویلا و واحسرتا از این دین داری و ناموسداری شما و عجب تر اینکه این انتخاب از طرف داکتر صاحب عبدالله شده است با کمال تاسف.

 

 

سید جعفر اوپیانی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار