- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رهبران حکومت وعده های شان را به فراموشی می سپاردند!

یگانه دلیلی که امروز مردم به رهبران حکومت وحدت ملی اعتماد و باور ندارند این است که وعده می دهند و آن را به فراموشی می سپارند.

حکومت وحدت ملی در مورد توزیع شناسنامه های الکترونیکی خاموشی اختیار کرده است. در حالیکه بر اساس فیصله شورای وزیران قرار بود روند صدور شناسنامه های الکترونیکی در روز بیست و هشتم اسد آغاز گردد اما به دلایل نامعلوم تا هنوز از این شناسنامه ها خبری نیست. قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی تصویب و به توشیح رییس جمهور غنی نیز رسیده است و اداره شناسنامه های الکترونیکی بارها اعلام کرده است که آماده توزیع این شناسنامه ها است اما روشن نیست چرا حکومت این روند را آغاز نمی کند. چه کسانی مانع صدور شناسنامه های الکترونیکی می شوند و چرا حکومت این روند را جدی نمی گیرد؟

شکیبا هاشمی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» گفت: وقتی کسی تعهد و وعده ای می دهد مخصوصاً اگر زمامدار یک کشور باشد باید به وعده و تعهد خود پایبند باشد. اشرف غنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری به ملت افغانستان وعده داده بود که پروسه توزیع تذکره الکترونیکی سه سال را دربرمی گیرد و گفت اگر من رییس جمهور افغانستان شوم کار را آنقدر کار را به سرعت پیش خواهم برد که در عرض یک سال ونیم این تذکره ها را برای تمام مردم افغانستان توزیع می کنم.

 

وی با انتقاد از عملکرد رهبران کشور در خصوص تذکره های الکترونیکی گفت: یگانه دلیلی که امروز مردم به رهبران حکومت وحدت ملی اعتماد و باور ندارند این است که وعده می دهند و آن را به فراموشی می سپارند. هم رییس اجرایی و هم اشرف غنی به مردم وعده داده بودند که با فرارسیدن بیست و هشت اسد پروسه توزیع تذکره ها آغاز می شود. چند روز بعد ازآن اعلام کردند که این موضوع یک مشکل تکنیکی دارد و توزیع نمی شود. این در حالی است که تذکره های الکترونیکی مراحل قانونی خود را طی کرده است وتوسط رییس جمهور نیز توشیح شده است و باید تطبیق شود اما امروز این قانون توسط مجریان قانون نقض می شود.

 

هاشمی در خصوص دلیل عدم توزیع تذکره ها بیان داشت: گروه هایی وجود دارند که بر اشرف غنی فشار می آورند و نمی گذارند که این شناسنامه ها توزیع شود. آنها بااین کار از اجرای عدالت اجتماعی جلوگیری می کنند. در حالیکه هیچ مشکلی از نظر تکنیکی برای اجرای این عدالت وجود ندارد. این افراد دشمنان مردم افغانستان هستند و اشرف غنی نباید آنها را در کنار خود نگاه دارد.

این نماینده مجلس متعصبان قومی را باعث عدم توزیع شناسنامه ها می داند و می گوید: رییس جمهور خود قانون تذکره های الکترونیکی را مطالعه و توشیح کرده است. این قانون اگر مشکلی داشت باید از ابتدا آن را توشیح نمی کرد و یا همان دوستانش که حالا از توزیع آن جلوگیری می کنند مشکلات آن را به رییس جمهور یادآوری می کردند. در همان زمان برخی افراد می خواستند در شناسنامه ها نام قوم ذکر شود که عده زیادی هم مخالف این قضیه بودند و می گفتند همه افغان هستیم و ذکر نام قوم کار نادرستی است.

 

هاشمی خواستار عدم توقف این پروسه شده و گفت: حالا این قانون هیچ مشکلی ندارد و پروسه ای ملی است، از رییس جمهور خواهش می کنیم که این پروسه را خراب نسازد. هرقدر که توزیع این تذکره ها معطل شود سرمایه های ملی ما قربانی خواستهای این افراد محدود می شود و بی اعتمادی مردم بر حکومت بیشتر و بیشتر می شود و رای هایی که مردم به اشرف غنی داده اند قربانی این چند نفر قوم و خویشش می شود.

 

وی در پایان گفت: رهبران وحدت ملی حالا در بی قانونی و حق مردم را خوردن باهم کنار آمده اند. مردمی که در ابتدا از داکتر عبدالله حمایت می کردند حالا به هیچ عنوان این حمایت را ندارند و هیچ اعتمادی به وی ندارند. حالا تمام قوانین کشور توسط همین رهبران در ارگ قربانی شده اند. ملت باید برخیزند و تظاهرات تبسم را دوباره به راه اندازند چرا که رهبران ما رهبرانی نیستند که دیگربرای مردم کار کنند.