- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رهایی 3عضو شورای انکشافی شیندند،ازچنگ اختطاف چیان!

سخنگوی پولیس هرات گفت: این سه تن، روزگذشته در حالی که از شهر هرات به سمت ولسوالی شیندند در حال حرکت بودند در مسیر شاهراه هرات-شیندند از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده و در مکان نامعلومی نگهداری می شدند.
وی گفت: نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی ادرسکن هرات توانستند که امروز این سه تن ربوده شده را از منطقه ای موسوم به قلعه کهنه از مربوطات این ولسوالی از چنگ اختطاف چیان رها کنند…