- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رسانه ها یک بازوی حکومت هستند!

کنفرانس

سخنگوی لوی څارنوالی در نشست خبری گفت: خشونت علیه خبرنگاران یکی از موانع عمده فرا راه آزادی بیان است…

با برگزاری کنفرانسی در مرکز رسانه های حکومت، یافته های کمیتۀ بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران بررسی شد. این کمیته در راستا بررسی خشونت علیه خبرنگاران، مشمول نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران و مقامات دولتی تشکیل شده بود.

 

نماینده های لوی څارنوالی، امنیت ملی، وزارت امور داخله، وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه ژورنالیستان افغانستان از اعضای این کمیته هستند.

 

کمیتۀ یاد شده، 679 مورد شکایت خبرنگاران را بررسی کرده است. یافته های این کمیته نشان می دهد که 60 مورد قتل، 46 مورد جراحت، 222 مورد لت و کوب، 86 مورد توقیف های غیر قانونی، 29 مورد اختطاف و 238 مورد اهانت علیه خبرنگاران تشخیص شده است.

 

به گفتۀ آقای رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، از مجموع 679 مورد شکایت شده ، 252 مورد آن بنابر دلایلی صرف نظر شده است. وی در ادامه افزود: “401 قضیه به ارگان های کشفی و امنیتی، هفت قضیه به لوی څارنوالی و چند مورد دیگر آن به ستره محکمه واگذار شده است.”

 

به باور آقای رسولی، رسانه ها یک بازوی حکومت است. از این رو لوی څارنوالی قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به گونه جدی و قانونی پیگیری میکند. در همین حال، لوی څارنوالی متعهد است تا بر بنیاد مواد قانون از حقوق خبرنگاران قاطعانه دفاع کند.