افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 5 ژوئن , 2017 لینک کوتاه خبر :

رسانه های ملی و بین المللی باید بدانند که….

وزارت اطلاعات وفرهنگ

کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی وزارت اطلاعات وفرهنگ، اعلامیه ی مهمی را صادر کرد.

کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی وزارت اطلاعات وفرهنگ با درنظر داشت وضعیت جاری کشور از تمامی رسانه های ملی و بین المللی که درافغانستان نشرات چاپی ، تصویری و صوتی دارند میخواهد، باید این نکات را درچوکات قانون رسانه های همگانی مدنظر داشته باشند.

1-مطابق به حکم ماده بیستم قانون رسانه های همگانی ، رادیو تلویزیون های خصوصی مکلف اند که درنشرات شان اصول و احکام دین مقدس اسلام و ارزش های ملی ، معنوی ، اخلاقی و امنیت روانی ملت افغانستان را درنظر داشته باشند.

2-ازتمامی رسانه ها خواسته میشود که نشرات شان را مطابق برمنافع ملی و در روشنایی ماده چهل و پنجم قانون رسانه های همگانی عیار سازند .

3-ازتمامی خبرنگاران تقاضا میگردد که اخبار و گزارش های خبری شان را به گونه مسلکی ومتوازن آماده سازند.

4- آن موارد ممنوعه را که مطابق به قانون رسانه های همگانی ، تولید ، تکثیر و نشرآن منع است رعایت نمایند.

5- رسانه ها باید درراه تحکیم وحدت ملی ، جلوگیری از خشونت نقش سازنده داشته باشد.

6-رسانه ها نباید خشونت و نفاق را دامن بزنند و روحیه وحدت ملی را نقض نکنند و اصل بیطرفی رارعایت نمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار