افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 31 اکتبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

راه اندازی نمایشگاه “صلح رویا نیست” در کابل

هدف از راه اندازی این نمایشگاه ترویج فرهنگ صلح وختم جنگ درافغانستان عنوان شده است.

 

یک نمایشگاه تحت نام “صلح رویا نیست” با اجرای حرکات نمادین صلح از سوی نهاد های فرهنگی “خاطره آفرینان” و “فرهنگ سرای هفت برگ هنر” درکابل راه اندازی گردید.

 

مسوولان این نهاد های فرهنگی با آزاد کردن چند کبوتر سفید از قفس اسارت گفتند، می خواهند با این کارشان از برنامه های صلح حکومت حمایت کرده ونقش شان را دراین راستا ایفا نمایند.

 

این نمایشگاه که پس ازچاشت روز گذشته درمحوطهء قصردارلامان کابل راه اندازی گردید، مسوولان نهادهای برگزار کننده هدف آن را ترویج فرهنگ صلح وختم جنگ درافغانستان عنوان کردند.

 

بارش سروری مسوول نهاد فرهنگی “خاطره آفرینان” درمورد نحوه برگزاری این نمایشگاه گفت:

 

“این برنامه را که امروزشاهد آن بودید، به خاطرتبسم آفرینی برلبان مردم بوده و برعلاوه ما کبوتران صلح را می خواهیم از قفس ها آزاد کنیم که درحالت اسارت بسرمی برند وهمچنان به خاطراینکه بتوانیم یک فضای صلح وامید را ایجاد کنیم. برای دوستان ما کاغذ پران ها را دادیم تا حس پرواز داشته باشند و به بهانهء صلح این ها را پرواز دهند.”

 

همچنان در این نمایشگاهتفنگچه های کوچک به شکل نمادین بروی خاک گذاشته شده و روی آن با خط سرخ علامت چلیپا کشیده شده بود و در کنار دیگر، شماری ازجوانان مصروف نقاشی بودند.

 

پیش از این نیز این نهاد ها دو بار چنین برنامه هایی را در کابل راهاندازه کرده و مردم را به صلح تشویق کرده بودند.

 

مسوولان نهادهای “خاطره آفرینان” و “فرهنگ سرای هفت برگ هنر” می گوینداین سومین بار است که چنین برنامه ها را برگزارمی کنند.

 

آنان می گویند این برنامه ها به پیشواز از جشنوارهء “صلح رویا نیست” که قراراست دراواخرماه نومبرامسال در کابلبرگزار گردد راه اندازی شده است.

 

دراین نمایشگاه محدودیت برای ورود مردم وجود نداشت و همه به شمول اعضای نهاد های جامعه مدنی و مردم عام شرکت کرده بودند.

 

افغان تلکس

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار