- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

راه اندازی آزمون های جداگانه رقابتی بورس کوتاه مدت کشورهند، در لوی څارنوالی

%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86

 

این امتحان اخیراً از سوی ریاست منابع بشری لوی څارنوالی برگزار شد. 37  تن از کارکنان واجد شرایط لوی څارنوالی از مرکز و ولایات در این آزمون رقابتی اشتراک کرده بودند.

 

از این میان شش تن در برنامه اداره و منجمنت و هشت تن دیگر از اشتراک کنندگان در برنامه آموزشی مهارت زبان انگلیسی، طراحی دیتابس(بانک معلوماتی) و شبکه سازی انترنتی، موفق شدند بلند ترین نمرات را در این آزمون بدست بیاورند. فهرست این افراد برای طی مراحل اداری به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده شده است. این برنامه ها در سال آینده میلادی برای سه ماه در کشور هند برگزار خواهد شد.