- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رئیس پیشین محبس پلچرخی به سه سال حبس محکوم شد

محکمه [1]

مرکز عدلی و قضایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری رئیس پیشین محبس پلچرخی و چهار تن از همکارانش را به جرم تذویر اسناد و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی هر کدام را به سه سال حبس محکوم نمود.

محاکمه علنی آن‌ها روزدوشنبه از سوی مرکز عدلی و قضایی در کابل برگزار شد.

تورن جنرال سردار محمد زازی رئیس پیشین محبس پلچرخی همراه با همکارانش متهم شدند که دو سال قبل در ترتیب نمودن فورم رهایی جلال الدین قاچاقبر مواد مخدر که از سوی محکمه استیناف به بیست سال حبس محکوم شده بود اقدام کرده‎اند.