افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 27 جولای , 2016 لینک کوتاه خبر :

رئیس ستره محکمه با رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما و رئیس پروژه عدالت دیدارکرد!

یوسف حلیم

 

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه بعدازظهر دیروز با رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما و رئیس پروژه عدالت بطور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

 

همچنان قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه دردفترکارش با آقای مایکل هارتمن رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما ونیز آقای (جیمز ای چی) رئیس پروژه عدالت ملاقات های جداگانه به عمل آورد.

 

نخست رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما  ازحمایت جامعه بین المللی نسبت به ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه بافساد اداری یاد آوری نموده  و مشخصاً گفت که یوناما درافغانستان  ازایجاد این مرکز حمایت مینماید و حاضراست کمک های جهانی رادرراستای حل نیازمندیهای مادی و تخنیکی آن هماهنگ سازد . وی ازاماده گی یوناما بخاطر انتقال قضات به ولایات به منظوراجرای وظایف  شان نیز اطلاع داد و افزود که درچهارچوب تفاهم نامه امضا شده تلاش مینماید تاهمکاری های بیشتری را باستره محکمه مبذول کند .

 

بعداً رئیس ستره محکمه  ضمن امتنان از یوناما بخاطر تعهدش در راستای انتقال قضات به ولایات از طریق هوایی ، ازحمایت های جامعه جهانی مبنی بر ایجاد مرکز استقبال نموده ودرخصوص تشخیص صلاحیت ها قانونی محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز وتصویب طرز العمل تعیین وتزکیه قضات ازجانب شورای عالی ستره محکمه معلومات ارائه داشته ، خواستار کمک های مادی و تخنیکی درجهت تامین فعالیت عملی مرکز و تامین امنیت  منسوبین عدلی و قضایی شد و علاوه کرد که تمامی اقدامات درچهارچوب صلاحیت های قانونی تکمیل گردیده وقرار است مرکز یاد شده عنقریب  به فعالیت اغاز نماید

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار