- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رئیس جمهور: کمک های عاجل در اختیار سیل زدگان قرار گیرد!

[1]

 رئیس جمهور کرزی ضمن ابراز تاثر ازتلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیلاب های اخیر در کشور به اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث هدایت داد تا کمک های عاجل را به آسیب دیدگان برساند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از اطلاعیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری
بر اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث روز پنجشنبه گذشته در اثر جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی اوبی، گذره، پشتون زرغون، ادرسکن و شیندند ولایت هرات، صد ها جریب زمین زراعتی، باغها و دهها منازل مسکونی تخریب و صدها مواشی تلف شدند.
اطلاعیه می افزاید: در ولسوالی گذره بر اثر واژگون شدن یک موتر بس بر اثر سیلاب 4 نفر از راکبین آن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند.
در ولسوالی پشتون زرغون 4 تن در اثر اصابت صاعقه شدیداً جراحت برداشتند.
بر اساس اطلاعیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در اثر جاری شدن سیل در ولایت بادغیس نیز 100 جریب زمین زراعتی تخریب و تعدادی از مواشی تلف شده اند.
اطلاعیه می افزاید: در شهر صفای ولایت زابل 139 فامیل خساره مند شده و در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان، 300 خانواده بیجا شده اند.

رئیس جمهور با اندوه فراوان بخاطر کشته شدن هموطنان ما در اثر سیلاب های اخیر، مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های قربانیان این حوادث ابراز کرد و به مسئولین مربوط هدایت داد تا به آسیب دیده گان رسیدگی عاجل صورت گیرد.

آواپرس