- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رئیس جمهور غنی عازم سویس شد

دیدار با نماینده های امریکا و پاکستان در کنار بحث روی مسایل اقتصادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد یکی از اهداف دیگری سفر رئیس جمهور افغانستان به سویس است.

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به روز گذشته ، با آنکه این دیدار تایید شده اما در مورد موضوع بحث این نشست سه جانبه، جزئیات داده نشده است .

در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور در این سفر دو روزه اش به شهر داووس سویس در نشست های که در رابطه به ثبات و امنیت افغانستان برگزار می گردد، اشتراک خواهد کرد.

ولسی جرگه افغانستان در کنار آنکه اشتراک رئیس جمهور در مجمع جهانی اقتصاد را بخاطر جلب کمک ها مهم میخواند، اما بدست آوردن توافق صدراعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور امریکا در رابطه به میکانیزم صلح را در این سفر ارزنده می داند.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز گذشته گفت که رئیس جمهور قبل از سفر اش در رابطه به این نشست سه جانبه با اعضای شورای ملی و سیاسون مشوره کرده است، وی ابراز امیدواری کرد که این سفر نتیجه مثبتی در پی داشته باشد:

” رئیس جمهور در آنجا گزارش پیشرفت اقتصادی اش را پیشکش خواهد کرد و دونر ها را قانع خواهد ساخت تا همکاری اقتصادی کنند، دوم این که در آنجا یک هییت بلند رتبه امریکا و صدراعظم پاکستان میایند و در مورد صلح شاید رئیس جمهور بحث کند زیرا در اینجا نیز مشوره کرده بودند که با کدام میکانیزم بهتر به گفتگوهای صلح رفته شود،ممکن این مسئله را با آنان شریک بسازد. “

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حالی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد قرار است با نماینده های پاکستان و امریکا دیدار کند که در دومین نشست چهارجانبه در رابطه به آماده گی های مذاکرات صلح در کابل برگزار گردید.

در خبرنامه ارگ ریاست جمهور آمده که رئیس جمهور غنی در سفر ش به شهر داووس سویس در کنارسخنرانی در دو نشست اقتصادی، با سرمنشی سازمان ناتو و برخی از روسای شرکت های اقتصادی جهان نیز دیدار خواهد کرد.

در این حال روح الله امین آگاه مسایل سیاسی گفت با آنکه افغانستان اجندای اصلی مجمع جهانی اقتصاد را تشکیل نمی دهد اما اگر حکومت افغانستان یک ستراتیژی روشن را انتخاب کند، پیشرفت های زیادی را در بخش اقتصاد و سیاست بدست خواهد آورد:

” کشور ما معمولاً از جمله کشورهای است که اجندای اشتراک در مجالس اش را دیگران تعین می کنند، یک تغییر ممکن بسیار مفید که ما می توانیم در راس آن قرار داشته باشیم ما یک اجندای از قبل تعین شده داشته باشیم، فقط اتهام بستن به پاکستان و مقصر نشان دادن دیگران گره از کار ما نمی گشاید، بلکه باید ما همکاری های جدیدی را در منطقه تعریف بکنیم و جایگاهی خاصی برای خود در دور نما بگنجانیم که ما در دراز مدت خود را در کجا مناسبات می بینیم و برای آن ثبات اقتصادی چه کار های کرده می توانیم. “

حکومت افغانستان همواره بخاطر کندی رشد حکومتداری خوب وپیشرفت اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما مقام های حکومت در نشست های بین المللی گفته اند که تلاش ها به هدف انتخاب ستراتیژی های بهتر و تسریع انکشاف اقتصادی جریان دارد.