- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار وزیر مالیه افغانستان با مقامات بریتانیا، امریکا و بانک جهانی

اکلیل حکیمی

 

اکلیل حکیمی در حاشیه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در آمریکا دایر شده بود، با سکرتر دایمی انکشاف جهانی کشور انگلستان، وزیر خزاین امریکا وسرپرست معاونیت بانک جهانی ملاقات کرده است.

 

اکلیل حکیمی در این دیدار ها، در مورد اجندا بعد از کنفرانس بروکسل، اصلاحات در باره پروگرام صندوق بین‌المللی پول، سکتور مالی و کمک‌های تخنیکی آمریکا با وزارت مالیه افغانستان و سکتور مالی بحث نموده است.

 

سرپرست معاونیت بانک جهانی ضمن موفقانه دایر شدن کنفرانس بروکسل، تعهد سپرد که بانک جهانی در قسمت اصلاحات با افغانستان از نزدیک کار می‌نماید.