افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 10 ژوئن , 2016 لینک کوتاه خبر :

دیدار وزیر امورداخله با شماری از نماینده گان سکتورهای خصوصی

وزارت داخله

درین دیدار هیت عامل اطاق های تجارت وصنایع افغانستان ،مسئولین  اتحادیه های صرافان وزرگران وشماری از تاجران ملی کشور شرکت ورزیده بودند .

در ابتدا خان جان الکوزی ،رئیس اطاق های تجارت و دوتن دیگر از تجار کشور روی مسایل امنیتی کشورصحبت نموده گفتند که ما به نماینده گی از سکتورخصوصی کشور از پولیس ملی افغانستان در امر تامین امنیت حمایت می کنیم .

در همین حال وزیرامورداخله کشورروی تامین امنیت شهروندان وتاجران ملی تاکید ورزیده  گفت که پولیس ملی افغانستان در امر تامین امنیت وتنفیذ حاکمیت قانون به حمایت وهمکاری شما نیازمند است .

وزیر امورداخله از آنان خواست  تا پولیس ملی را در این زمینه همکاری نمایند.وهمچنان از آنها تقاضا نمود که در معاملات تجارتی داخل کشور از پول افغانی استفاده صورت گیرد .و از داد و ستد  پول خارجی طور جدی جلوگیری گردد .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار