- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار هیات شورای علمای افغانستان با علمای پاکستان

امروز هیات 8 نفری شورای علمای افغانستان،وارد اسلام آباد پاکستان شده و با علمای پاکستان دیدار و گفتگو کردند.

بگفته یکی از مسئولین سفارت افغانستان در پاکستان،موضوع گفتگوی آنها روی اجندای کنفرانس علما بوده است.

مقامات حکومت افغانستان و پاکستان در نشست سال گذشته توافق کرده بودند که کنفرانس را به سطح علمای دو کشور تشکیل دهند تا در مورد حرام پنداشتن حملات انتحاری فتوا صادر کند…

این کنفرانس قرار بود در ماه جنوری سال جاری برگزار شود اما بگفته شورای عالی صلح، این نشست به دلیل عدم همکاری پاکستان به تعویق افتاد!