افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 8 آگوست , 2017 لینک کوتاه خبر :

دیدار نماینده نهادهای کمک کنندۀ UNHCR، IOM و UNDP با محترم بلخی

جلسه

نماینده های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) سازمان بین المللی امور مهاجرت (IOM) و موسسه (UNDP) با وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان دیدار کردند.

نماینده نهادهای کمک کننده مذکور بیان نموده ­اند، که تغییرات در لایحه وظایف کمیته استقرار مجدد، و تبدیل نمودن آن به کمیته راحل های دایمی بر اساس نیاز و تقاضای شرایط جاری کشور صورت گرفته است .

این نماینده گان، بیشترین ساحه کاری کمیته راه حل های دایمی که بر اساس لایحه وظایف جدید ایجاد شده، را در راستای هماهنگ نمودن کمیته استقرار مجدد، ارایه خدمات انکشافی و حل دوامدار چالش­های مهاجرین عنوان کرده اند .

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان پس از استماع گفته های این نماینده­ها، بیان نموده که فعالیت های کاری این کمیته تحت رهبری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، باید بیشتر در راستای تطبیق برنامه­های انکشافی باشد .

وزیر امور مهاجرین افزود که برای مشخص نمودن ساحه کاری کمیته راه حل های دایمی با کمیته­های ادغام مجدد ولایتی و حصول اطمنان از عدم دخالت وظیفوی، باید یک کمیته تخنیکی با حضور نماینده های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، سازمان بین المللی امور مهاجرت و موسسه (UNDP) ایجاد شود، تا پس از بررسی تخنیکی و تغییرات مفهومی در لاحیه وظایف، کمیته را حل های دایمی فعالیت های خویش را آغاز نماید .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار