- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار سرور دانش با رییس جدید سازمان بین المللی یونسکو + تصاویر

سرور دانش [1]

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی با اودری ازولی، که هفته آینده پس از تایید کنفرانس عمومی یونسکو مسؤلیت مدیریت عمومی این نهاد بین الملی را به عهده می گیرد، در مقر آن سازمان دیدار کرد.

معاون رییس جمهور ضمن آرزوی موفقیت برای خانم ازولی، انتخاب او را در پست مدیریت عمومی ساز بین المللی یونسکو تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت نمود.

وی افزود: در اثر همکاری این سازمان و دیگر همکاران بین المللی، در افغانستان در عرصه های مختلف از جمله در زمینه سواد آموزی، باستان شناسی و دیگر زمینه های فرهنگی پیشرفت های قابل توجهی بدست آمده است.

دانش با اشاره به اینکه سازمان بین المللی یونسکو یکی از ساز مان های مهم همکار با دولت و مردم افغانستان بوده است گفت: ادامه همکاری و حمایت های یونسکو در عرصه های یاد شده به خصوص توسعه معارف، ار تقای سطح سواد، آموزش زنان، تحصیلات عالی، باستان شناسی و حفظ آثار تاریخی برای دولت و مردم افغانستان اهمیت به سزا دارد.

معاون رییس جمهور اظهار داشت: یکی از راه های ارتقای سطح سواد به عنوان یک نیاز مبرم در افغانستان، ادامه همکاری و حمایت یونسکو از برنامه سواد آموزی است. به گفته وی، یونسکو می تواند با کمک به آموزش متخصصین نصاب تعلیمی، دولت افغانستان را در زمینه اصلاح و ساختار نظام معارف یاری رساند.

گسترش همکاری ها بین دولت افغانستان و ساز مان یونسکو در زمینه باستان شناسی، حفظ و نگهداری آثار تاریخی و تطبیق پروژه های باز سازی آبده های تاریخی از دیگر موارد بود که معاون رییس جمهور بدان تاکید ورزید.

سرور دانش نقش ساز مان یونسکو را به عنوان یکی از نهادهای معتبر بین المللی در زمینه صلح جهانی، تامین عدالت، آزادی بیان، حمایت از رسانه ها و تعامل فرهنگی بین کشور های عضو، مهم خوانده افزود که افغانستان به عنوان یکی از اعضای ساز مان یونسکو، از هیچگونه تلاش در جهت رسیدن به اهداف یاد شده دریغ نخواهد کرد.

معاون رییس جمهور ضمن دعوت از خانم ازولی برای سفر به افغانستان از وی خواست تا با استفاده از دیدگاه مثبتی که جامعه بین المللی در قبال افغانستان دارد برای جلب کمکها و اختصاص وجوه مالی، بیشتر توجه نماید.

دانش پیشنهاد کرد با ایجاد یک مکانیزم دو جانبه بین یونسکو و افغانستان در یک اقدام مشترک، برای طرح ضرورتهای افغانستان در عرصه فعالیت یونسکو و جذب کمکهای بین المللی، باید توجه جدی صورت گیرد.
در این دیدار خانم اودری ازولی، که از طرف بورد اجرایی آن سازمان برای احراز پست مدیریت عمومی یو نسکو معرفی شده است، از حضور معاون رییس جمهور و سخنرانی وی در اجلاس سران کشور عضو یونسکو ابراز خرسندی کرد.

خانم ازولی ضمن آنکه دولت افغانستان را یکی از اعضای مهم سازمان یونسکو خواند، بر گسترش همکاری های مؤثر بین دولت افغانستان و یونسکو در عرصه های مختلف تاکید ورزید.

وی گفت: مردم افغانستان با توجه به مشکلات مختلفی که دارند، یکی از کشور های مستحق کمک از سوی یونسکو به نظر می رسد و وی تلاش می کند که همکاری های یونسکو با مردم افغانستان در بخش های که احساس نیاز می شود، گسترش یابد.

مدیر جدید یونسکو از دعوت معاون رییس جمهور برای باز دید از افغانستان ابراز قدر دانی کرده گفت که در یک فرصت مناسب به افغانستان سفر خواهد کرد.

در این دیدار حنیف بلخی وزیر معارف، عبدالله صدیقی سفیر افغانستان در فرانسه و شاکر حبیب یار مسول کمیسیون ملی یونسکوی افغانستان نیز حضور داشتند.

اودری ازولی [2]

اودری ازولی2 [3]

اودری ازولی3 [4]