افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 31 ژانویه , 2016 لینک کوتاه خبر :

دیدار رئیس جمهور غنی با شماری از نمایندگان افراد دارای معلولیت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز گذشته با شماری از نمایندگان افراد دارای معلولیت در ارگ دیدار کرد.

 

ابتدا وزیر کار امور اجتماعی، شهدا ومعلولین در خصوص وضعیت فعلی افراد دارای معلولیت و ورثۀ شهدا به رئیس جمهور معلومات ارائه نموده، گفت که این وزارت در نظر دارد سروی سراسری را انجام دهد تا بر اساس آن آمار دقیق افراد دارای معلولیت در سطح کشور مشخص گردد.

 

وی افزود، ما تلاش می کنیم که فساد اداری موجود در سهمیه بندی های مختلف به افراد دارای معلولیت از بین برود وزمینه های بهتر تحصیلی و کاریابی به این قشر مهیا گردد.

 

وی علاوه کرد که وزرات کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین بگونۀ مشترک با ستره محکمه بخاطر جلوگیری از ساختن وثیقه های جعلی کار مي كند و به منظور تعیین درجه معلولیت نیز با وزارت صحت عامه کار خواهد نمود.

 

در این دیدار یک تن از افراد دارای معلولیت به نمایندگی از دیگران خواست ها، نیازمندی ها و مشکلات این قشر را به رئیس جمهور ارائه کرد و شماری دیگر نیز مشکلات مشخص این طبقه را مطرح نمودند.

 

رئیس جمهور غنی پس از شنیدن خواست ها و پیشنهادات شان گفت که خواست های افراد دارای معلولیت برای ما اهمیت خاص دارد و مشکلات شما مانند پروسه صلح، مهاجرین وبیجاشده گان برای حکومت جدی است و ما تعهد داریم، که نظر به امکانات موجود به خواست ها و مشکلات شما رسیدگی کنیم.

 

رئیس جمهور کشور گفت، ما جنگ شدیدی را در سال جاری پشت سر گذاشتیم و این جنگ باعث تلفات و مجروحیت در صفوف قوای امنیتی و دفاعی کشور گردید که توجه بیشتر ما به این موضوع معطوف بود.

 

رئیس جمهور غنی علاوه کرد که حکومت بخاطر ساختن اداره مستقل برای شهدا و افراد دارای معلولیت بررسی های همه جانبه را انجام خواهد داد، تا ابعاد مؤثر تشکیل این اداره واضح گردد. وی تأکید ورزید که گماشتن افراد دارای معلولیت در پست های دولتی باید با در نظرداشت اصل شایسته سالاری صورت گیرد و چگونگی سهم این قشر در مشرانو جرگه نیز بررسی خواهد شد.

 

محمد اشرف غنی گفت که برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت سهمیه در بورسیه های تحصیلی و پروسه حج در نظر گرفته می شود و همچنان حکومت بخاطر تداوی این افراد در داخل و خارج از کشور از امکانات موجود با توجه به محدودیت ها استفاده خواهد کرد.

 

رئیس جمهور کشور افزود، بخاطر ایجاد تسهیلات به افراد دارای معلولیت، رئیس شفاخانه ۴۰۰ بستر امنیت و مشاور صحی ریاست جمهوری روی طرح ایجاد یک آسایشگاه کار میکنند. وی اضافه نمود که در نظر است تا صندوق کمک های وجهی برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت ایجاد گردد و در این راستا کمک های خارجی نیز جذب خواهد شد.

 

رئیس جمهور غنی علاوه کرد که دادن قباله به کسانیکه زمین نزد شان است باید بعد از بررسی های همه جانبه صورت گیرد، تا موضوع عدم غصب و شرعی بودن قباله ها مشخص گردد.

 

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که در هر ۴ ماه با ورثه های شهدا و افراد دارای معلولیت دیدار خواهد کرد و به وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین هدایت داد که در این خصوص نشستی را با حضور اعضای کابینه در ارگ فراهم نماید تا مشکلات این افراد بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار