افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 24 اکتبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

دیدار رئیس جمهور با شماری ازخلبانان زخمی

رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری ازخلبانان زخمی در شفاخانه سردارمحمد داوود تعهد کرد تا دیدگاه های آنان را به گونه جدی مورد بحث و بررسی قرار دهد و به ارگان های ذیربط دستور خواهد که به مشکلات آنان رسیده گی نمایند.

 

در همین حال، خلبانان بستری دراین بیمارستان مجددا تعهد نمودند که برای دفاع از وطن به وظایف شان ادامه دهند.

 

رئیس جمهور غنی گفته است: “که صحت مند شدید همه تان را می خواهم همرای من مشکلات تان را در میان بگذارید، کشور بر شما افتخار می کنند و هدایت دادیم تا انسجام منظم شوید و هر مشکلاتی که داشتید من به آن رسیده گی می کنم.”

 

رئیس جمهور به این خلبانان تعهد می کند که بی درنگ به مشکلات آنان رسیده گی می کند.

 

وی می افزاید: ” شما هم افتخار کشور استید و مدافعان مردم و سرزمین تان استید، تمام مشکلاتی که دارید آن را یادداشت کنید و من از نزدیک با همه شما درباره مشکلات تان صحبت و گفت و گو می کنم.”

 

این خلبان می گویند برای دفاع ازکشوربه کارشان ادامه می دهند.

 

خلبان نیروهای هوایی:”جناب رئیس صاحب من از کشور خود دفاع می کنم و حاضر استم که به مبارزه خود ادامه بدهم.”

 

رئیس جمهور به پزشکان بیمارستان سردارمحمد داوود خان هدایت داد تا به وضعیت بهداشتی این خلبانان به گونه جدی رسیده گی کنند تا آنان دوباره به وظیفه شان برگردند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار