- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار رئیس جمهور با اعضای خانوادۀ سید فضل الله وحیدی

محمداشرف غنی‌ رئیس جمهوری ‌اسلامی ‌افغانستان بعد از ظهر روز گذشته با شکرالله ‌وحیدی برادر و نصرالله‌ وحیدی فرزند سید فضل الله‌ وحیدی والی پیشین هرات، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا شکرالله‌ وحیدی از رئیس جمهور کشور که در رابطه با اختطاف سید فضل الله وحیدی، از کشور آلمان با اعضای خانوادۀ موصوف صحبت تلفیونی نمود و ضمن ابراز تأثر خویش، از تلاش‌های حکومت در زمینۀ آزادی آقای وحیدی به آنان اطمینان داد، تشکری نمود.

آنان از حکومت به خصوص از رئیس جمهور خواستند که در خصوص آزادی سید ‌فضل الله وحیدی و یکجا شدنش با خانواده، با آنان همکاری نماید.

رئیس جمهور غنی گفت، من هر لحظه درد و ناآرامی شما را حس می‌کنم. وی علاوه کرد که ما با حکومت پاکستان در این زمینه در ارتباط هستیم و حکومت تلاش می‌ورزد تا هرچه زودتر مکان فعلی آقای وحیدی را مشخص سازد.

محمد اشرف غنی گفت، من به عنوان رئیس جمهور توجه به مصئونیت زندگی هر افغان را وظیفه ایمانی وجدانی و قانونی خود میدانم. وی خاطر نشان کرد که سید فضل الله وحیدی بزرگ قوم، عضو جامعۀ مدنی و مسؤول حکومتی بود و ما از تمام تلاش‌ها در زمینۀ آزادی و برگشت وی به خانواده، استفاده می‌نماییم.