- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار اشرف غنی با نمایندۀ خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان

اشرف غنی [1]

در این دیدار هر دو جانب در خصوص همکاری‌های دو جانبه و مسایل منطقوی و همچنان استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، بحث و تبادل نظر نمودند.
رییس جمهور غنی به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان، از همکاری‌های بریتانیا در طی سال های گذشته به افغانستان، قدردانی کرد.
در مقابل، نمایندۀ خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان، ضمن تاکید بر تقویت مناسبات میان دو کشور، از تداوم همکاری های بریتانیا به افغانستان اطمینان داد.