افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 3 فوریه , 2016 لینک کوتاه خبر :

دیدار اشرف غنی با تعدادی از اعضای فدراسیون ژورنالستان

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسله دیدار هایش با دست اندرکاران رسانه ای کشور شام روز گذشته با شماری از اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه ها دیدار کرد.

 

در این دیدار که در ارگ انجام شد، تعدادی از اعضای فدراسیون ژورنالستان به نماینده گی از دیگران در رابطه به فعالیت های شان معلومات داده گفتند که اعضای فدراسیون مذکور بیشتر شده است و نهاد های صنفی خبرنگاران در حال پیوستن به این فدراسیون می باشند که این کار ایجاد اجماع را بخاطر توافق روی مسایل آسان می سازد.

 

آنان از حکم اخیر رئیس جمهور در مورد تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه های همگانی در راستای تقویت آزادی بیان و تامین دسترسی به اطلاعات، تشکری کردند و خواستار پیگیری از تطبیق این حکم گردیدند.

 

همچنان آنان پیش نویس ابتدایی موازین اخلاقی و چگونگی پوشش خبری حملات تروریستی و واقعات خشونت بار را به رئیس جمهور ارائه کردند و بخاطر رسیده گی بیشتر به خانواده های شهدای اهل رسانه ای کشور تاکید نمودند.

 

به همین ترتیب اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه ها پیشنهاد کردند که کنگره ملی سرتاسری خبرنگاران در کابل برگزار گردد تا رهنمود چگونگی پوشش خبری و سایر فعالیت های خبرنگاران را تصویب نماید.

 

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواستها و پیشنهادات اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه های کشور، گفت که شما در میان خود فیصله کنید که مواد حکم مذکور و سایر موضوعات مربوط به دولت و همچنان رسیده گی به خبرنگاران کشور از سوی شورای عالی رسانه های افغانستان و یا مشترکاً از جانب نماینده گان فدراسیون ژورنالستان و حکومت نظارت شود.

 

محمد اشرف غنی ضمن استقبال از پیشنهاد اعضای فدراسیون ژورنالستان مبنی بر تدویر کنگره ملی سرتاسری خبرنگاران در کابل گفت که دولت در این قسمت با حفظ استقلال رسانه ها، همکاری خواهد کرد.

 

رئیس جمهور کشور گفت که شخصاً آماده هستم تا برای تقویت صندوق وجهی رسیده گی به خانواده های شهدا در داخل و خارج کشور کمک جلب نمایم. وی افزود که مدیریت این صندوق از سوی رسانه ها بدون مداخله دولت انجام شود تا از آن بخاطر حمایت از آزادی بیان با شفافیت کامل برای کمک به خانواده های قربانیان بخصوص خبرنگاران استفاده صورت گیرد.

 

رئیس جمهور افزود که بخاطر فراهم آوری فضای مصئون کاری برای خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ای کشور از تاسیسات دولتی به شمول رادیو تلویزیون ملی استفاده صورت گیرد اما رسانه ها باید روی طرح مشخص در این قسمت کار نمایند.

 

محمد اشرف غنی گفت که بخاطر تامین حقوق و امتیازات اساسی خبرنگاران بحث صورت گیرد و این موضوع روشن گردد که رسانه های کشور چه مکلفیت های در قبال خبرنگاران و سایر کارمندان شان دارند.

 

رئیس جمهور کشور گفت که در رابطه به حادثه ناگواریکه در اثر آن محمد زبیر خاکسار یکی از خبرنگاران فعال کشور به شهادت رسید، تحقیقات جدی و همه جانبه جریان دارد.

 

رئیس جمهوری اسلامی افغانسان خاطر نشان کرد که قرارداد دیجیتال سازی تلویزیون ها باید بررسی شود تا این موضوع روشن گردد که قرارداد مذکور انحصاری است و یا نه.

 

رئیس جمهور غنی خطاب به اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه ها گفت که آزادی بیان را خود تان تعریف و استقلال کاری تانرا حفظ کنید، دولت نقش تسهیل کننده را دارد و این موضوع را باید درک نمائیم که همه ما در یک کشتی سوار هستیم و رسیدن این کشتی به سر منزل مقصود، وظیفه همه ما می باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار