- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار آقای بلخی با رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

بلخی

 

 

در این دیدار، دو طرف در مورد سفر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان بحث و گفتگو نمودند.

 

در این نشست  مطرح گردید که فلیپیو گراندی در ادامه سفرش از جنوا به ایران و از آنجا به افغانستان سفر می نماید وبا رئیس جمهور ، رئیس اجراییه، مشاور شورای امنیت، وزیر امور مهاجرین، کمیسون فرعی شورای وزیران در امور مهاجرین ملاقات نموده ودرارتباط به کنفرانس بروکسیل که قرار است امسال برگزار گردد، فرار جوانان از کشور، وضعیت بیجا شدگان، افزایش و دلایل آن صحبت نموده و از بیجا شدگان داخلی نیز دیدن خواهد کرد.

 

به گفته مسئولین UNHCR در افغانستان ، گراندی در سفرش به افغانستان در روز جهانی پناهنده پیامی را به جهانیان خواهدفرستاد که شرایط افغانستان برای بازگشت مهاجران مساعد نمی باشد.