- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدارمحترم حکیمی با رئیس ادارۀ بین المللی انکشافی امریکا

هربرت سمت

روزگذشته وزیرمالیه با محترم هربرت سمت، رئیس ادارۀ بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارمعین انرژی وزارت انرژی و آب و همچنین، رئیس د افغانستان برشنا شرکت حضور داشتند.

در این ملاقات جانبین در رابطه به تعهدات حکومت تحت مشارکت جدید انکشافی(NDP)، برنامه های دارای اولویت حکومت، توانمند سازی زنان، پروژۀ انتقال برق از ولایات(غزني و قندهار)، ترتیب پلان مالی این پروژه ها توسط د افغانستان برشنا شرکت، چاپ کتب درسی در داخل کشور و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر نمودند.