- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیداراشرف غنی با دانش آموختگانِ آمریکا

 

رئیس جمهورغنی صبح امروز با شماری از فارغان برنامۀ فولبرایت در ارگ دیدارو گفتگو کرد.

جوانان مذکور از طریق بورسیه های تحصیلی فولبرایت در بخش های مختلف در پوهنتون های امریکا تحصیل کرده بودند و دوباره به وطن برگشتند.

 

در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن شاه زمان میوندی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک، رفیع الدین ملکزی مشاور رئیس جمهور و داوود نورزی معاون ادارۀ امور نیز حضور داشتند، ابتدا فیروز خان مسجدی، ناهید ایثار، ننگیالی اتل و احمد جاوید قایم به نمایندگی از فارغان فولبرایت، صحبت کردند.

 

آنان گفتند که ۵۰۰ تن از جوانان افغان که ۱۰۰ تن آنان از طبقه اناث می باشند، از طریق بورسیه های تحصیلی فولبرایت در پوهنتون های مختلف امریکا تحصیل کرده اند. آنان افزودند: این جوانان که با تعهدی که در برابر مردم و کشور خویش دارند، به منظور کار و خدمت دوباره به وطن برگشته اند.

 

آنان پیشنهاد کردند که از دانش، تجارب و ظرفیت های این جوانان در بخش های مختلف بخاطر ترقی و رفاه کشور استفاده گردد. همچنان جوانان مذکور، برنامه تشویق برای کاریابی را که از سوی اداره امور راه اندازی شده است، مفید دانستند و خاطرنشان کردند که از طریق این برنامه شفاف، به جوانان شایسته و مستعد زمینه های کاری فراهم گردیده است.

 

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و معلومات آنان، از تلاش و  توانایی جوانان مذکور در عرصه کسب علم و دانش ستایش کرد و از تعهد آنان به وطن و مردم قدردانی نمود.

 

رئیس جمهور گفت که افغانستان بالای همه ما حق دارد که برای آن کار و خدمت کنیم و بر اساس کار، تلاش و کوشش ما نسل های کنونی و آینده ما می توانند صاحب زندگی آرام و مرفه شوند.

 

وی افزود که فساد اداری در برابر دولت و ملت سازی یکی از چالش های بوده که در از بین بردن آن به کار و تلاش مشترک همه ما نیاز است.

 

رئیس جمهور غنی گفت که ادارات دولتی در انحصار چند فرد نیست. وی افزود که هر افغان حق کار را دارد و باید از طریق یک پروسه شفاف در بخش های که تخصص دارد، استخدام شود. او افزود، دشمنان افغانستان و تروریستان بین المللی می خواهند کشور ما را بی ثبات و به مرکز فعالیت های تروریستی مبدل کنند، اما ما به هیچ فردی اجازه این کار را نمی دهیم.

 

رئیس جمهور غنی گفت، موقعیت، آب و زمین افغانستان فرصت های اند که در صورت مدیریت درست آن ها، افغانستان می تواند به ثبات، رفاه، خودکفایی و پیشرفت برسد. او افزود، در دوسال گذشته افغانستان یکبار دیگر به یک بخش جدا ناپذیر آسیا مبدل شده است.

 

رییس جمهور گفت، افغانستان در حال مبدل شدن به مرکز بزرگ همکاری های منطقه یی، انتقال انرژی و تجارت آب می باشد که این کار به پلانگذاری زیربنا ها نیازمند است. او افزود، اقدامات ما به ضرر هیچ کشوری نیست و ما می خواهیم از طریق تامین منافع ملی با همه کشورها مناسبات خوب داشته باشیم و همکاری های دوجانبه را افزایش دهیم.

 

رئیس جمهور غنی تصریح کرد: تا زمانیکه افغانستان را با کشورهای منطقه و جهان وصل نکنیم، از موقعیت و فرصت های موجود منفعت لازم برده نمی توانیم. وی افزود: موقعیت افغانستان را باید درک کنیم و ولایات سرحدی خود را به مراکز ترانزیتی تبدیل نمائیم.

 

رئیس جمهور کشور گفت که ما باید آرمان های ناتمام غازی امان الله خان را  تکمیل نمائیم و مردم افغانستان باید از برکت کار و خدمت شما به آسایش و رفاه برسند.

 

وی در اخیر سخنانش گفت که با فعال نمودن سکتورهای ساختمانی و زراعتی، برعلاوۀ پیشرفت و ثبات، فرصت های کاری بیشتر نیز فراهم می گردد.