- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دو سرباز ایساف در افغانستان كشته شدند

[1]

 

 

یك مرد با لباس نظامی ارتش افغانستان روز دوشنبه در جنوب این كشور بسوی نیروهای ناتو به فرماندهی آمریكا شلیك كرد و دو نظامی خارجی را به قتل رساند.

خبرگزاری فرانسه دوشنبه از كابل گزارش داد كه سرگرد ‘جیسون واگونر’ سخنگوی نیروهای اشغالگر ناتو در افغانستان گفت : فردی كه لباس نظامی افغان به تن داشت روز دوشنبه در جنوب افغانستان اسلحه خود را بسوی نیروهای كمك به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف) نشانه گرفت و شلیك كرد و در نتیجه دو نظامی كشته شدند.

وی بدون ارایه توضیحات بیشتر اعلام كرد كه فرد ضارب نیر كشته شد.