- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دو راکت به مقر ولایت پنجشیر اصابت کرد.

مقام های محلی در ولایت پنجشیر در شمال کشور می گویند که بامداد امروز، دو راکت به مقر ولایت اصابت کرده است.

بامداد امروز، دو راکت به مقر ولایت پنجشیر اصابت کرده است.
کرام الدین کرام والی پنجشیر گفت: “دو فیر “بی ام یک” حوالی ساعت شش صبح امروز، به مقر ولایت پنجشیر اصابت کرده است.”
آقای کرام تایید کرد که این رویداد تلفات و خساراتی در پی نداشته است.
مقام های محلی در پنجشیر می گویند که این رویداد، پس از درگیری لفظی نظامیان امریکایی با یک مامور امنیتی رخ داده است.
همچنین، ماموران امنیتی در سال گذشته، یک گروه از بمب گذاران انتحاری که قصد داشتند بالای تیم پی آر تی این ولایت حمله کنند را قبل از رسیدن به مقصد، از پا  در آوردند.
شمار این بمب گذاران به چهار تن می رسید که یک تن از این حمله کنندگان، مواد جاسازی شده در بدن خود را انفجار داد، که باعث مرگ دو راننده که برای تیم بازسازی ولایتی کار می کردند، شد.
با این حال، کرام الدین کرام والی پنجشیر می گوید که طالبان دو راکت بی ام یک را در مناطق کوهستانی مستقر کرده بودند و این راکت ها توسط دستگاه خود ساز، شلیک شده است.
والی پنجشیر می گوید که در پیوند با این رویداد کسی دستگیر نشده است اما او تایید که تحقیقات در پیوند با این موضوع آغاز شده است.