- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دوستم عذرخواهی کرد

ژنرال دوستم بابت نقش داشتن در جنگ های داخلی گذشته در کشور که هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت از ملت عذرخواهی کرد.

اولین باری است که اتفاقی از این دست در افغانستان رخ می دهد.

دوستم افزود:”زمان آن فرا رسیده است که از ملت افغانستان که به خاطر سیاست های ما قربانی شدند معذرت خواهی کرد.”

قابل ذکر است دوستم به عنوان یک ژنرال جنگی رهبری قون ازبک را در جریان اتفاقات گذشته به عهده داشت.

دوستم متهم است که در جنگ داخلی سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی که زیر ساخت های کشور را نابود ساخت دخالت مستفیم داشته است.

دوستم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معاون اول اشرف عنی احمد زی را عهده دار می باشد.