- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دوبی میزبان ۱۲۰ شرکت سرمایه گذار در بخش انرژی افغانستان…

%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%a8

 

قرار است فردا در دوبی نماینده گان ۱۲۰ شرکت در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان صحبت کنند.

 

امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان گفت: در این کنفرانس بین المللی، اشتراک کننده‌گان را تشویق خواهند کرد تا در بخش های مهم انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

 

در کنفرانس بین المللی در دبی اکثر شرکت‌های اشتراک کننده از کشورهای چین، هند، ترکیه و ایالات متحدۀ امریکا اند.

 

سفارت امریکا در کابل و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا یو. اس. آی. دی با تدویر کنفرانس در دبی مساعدت کرده‌است.