- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دهها نفر از کارمندان وزارت صحت عامه افغانستان به ستره محکمه معرفي شدند

ستره محکمه

 

وزير صحت عامه گفت که بيش از شصت‌و‌چهار کارمند اين وزارتخانه به ستره محکمه معرفي و سي تن ديگر نيز برکنار شده‌اند.

 

فيروزالدين فيروز، ” افزود که بيشتر اين‌ افراد مديران ارشد‌ هستند که درفساد و رشوه دخالت دارند.

 

پيش از اين هم شصت کارمند ستره محکمه افغانستان به دليل دست داشتن در فساد اداري بازداشت و حدود هفت‌ صد قاضي نيز تغيير کرده اند.