- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افشای دلیل گسترش داعش در افغانستان توسط عطا محمد نور

داعش [1]

به گزارش افغان تلکس به نقل از صفحه مجازی عطا محمد نور، والی بلخ دلیل گسترش داعش در افغانستان را برای مردم توضیح داد!

به نقل از صفحه فیسبوک والی بلخ، عطامحمدنور رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی و والی بلخ بار دیگر از عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و ضعف در رهبری دولت را دلیل گسترش فعالیت داعش در افغانستان دانست.

والی بلخ در جمع هوادارانش اظهار داشت: گروه تروریستی داعش در بدخشان، کندز، فاریاب، [جوزجان و سرپل حضور فعال دارد، اما حکومت وحدت ملی برای از بین بردن این گروه تروریستی اراده قوی ندارد.

عطامحمدنور گفت: من نمی‌گویم که ریاست امنیت ملی و چرخبالهای نظامی حکومت داعش را به افغانستان منتقل کرده‌اند، اما اینکه ضعف و بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی سبب ظهور داعش در کشور شد را باید پذیرفت .

وی در ادامه تصریح کرد که ضعف و بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی به حدی بوده است که گروه تروریستی داعش پس از شکست در خاورمیانه امروز به افغانستان آمده است.

والی بلخ ارگ ریاست جمهوری و کمیته تدارکات ملی که از سوی اشرف غنی رهبری می‌شود را منبع فساد اداری در حکومت دانسته و شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد را دروغ خواند.

رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی گفت: فساد در ارگ ریاست جمهوری و کمسیون تدارکات ملی بسیار افزایش یافته است.

وی افزود: شواهدی از وجود فساد اداری در قراردادهای سوخت نیروهای امنیتی افغان که توسط کمسیون تدارکات ملی مدیریت می‌شود در دست دارد.