- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دلایل مخالفت روسیه با حذف نام حکمتیار از لست سیاه

حکمتیار

بگفته یک کارشناس مسایل سیاسی، مسکو دلایل زیادی برای مخالفت با خروج نام رهبر حزب اسلامی از لست سیاه دارد که باید دقت بیشتری به خرج دهد…

وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی افغانستان گفت که باوجود ارتباط حکمتیار و حادثه ۱۱ سِپتِمبر، خروج نام وی از لست سیاه سازمان ملل ابتکار امریکاست که این اقدام برای روسیه سوال برانگیز شده است.

وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی افغانستان و آگاه امور طالبان، در خصوص علت مخالفت روسیه با حذف نام حکمتیار از لست سیاه سازمان ملل گفت: مسکو دلایل زیادی برای مخالفت با خروج نام رهبر حزب اسلامی از لست سیاه دارد که باید دقت بیشتری به خرج دهد.

وی افزود: گلبدین حکمتیار از نظر سیاسی ثبات و استقرار ندارد و همین امر موجب شده که کسی یا مُـلکی نتواند به او اعتماد کند. شخصیت حکمتیار قابل پیش‌بینی نیست و گذشته سیاسی وی نیز موجب بروز این مشکلات شده است.

مژده براین باور است که مسکو سعی در فهمیدن تصمیم گلبدین حکمتیار در قبال دیگر گروه‌ها در خاورمیانه دارد زیرا به گفته وی، رهبر حزب اسلامی از گروه‌های تروریستی خاصتاً داعش حمایت کرده بود و این امر می‌تواند روسیه را نسبت حکمتیار نگران کند.

وی درباره توان مبارزات سیاسی حکمتیار در آینده و نگرانی کشورهای منطقه گفت: با وجود اتهام به رهبر حزب اسلامی در مورد ارتباط با انفجار مرکز تجارت جهانی نیویارک در سال 2001، حذف نام حکمتیار به ابتکار امریکا صورت می‌گیرد.

کارشناس مسایل افغانستان تصریح کرد که رمزی یوسف که در ارتباط با این قضیه بازداشت شد با گلبدین حکمتیار ارتباط داشته اما اکنون که نام حکمتیار با حمایت امریکا از لست سیاه سازمان ملل حذف می‌شود برای روسیه سوال برانگیز است.

مژده همچنین در گذشته گفته بود که حکمتیار آدم جنجالی است و مشکلات دولت وحدت ملی را از درون افزایش می‌دهد و توافقنامه حزب اسلامی و دولت وحدت ملی و آمدن حکمتیار به تنهایی کمکی به پایان جنگ در افغانستان نمی‌کند.