- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیر شدن دو مهاجم انتحاری در ولایت تخار

 

 این مهاجمان قصد حمله بر مقامات امنیتی ولایت تخار را داشته اند.

همچنان در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که این افراد در چندین حملات تروریستی در افغانستان دست داشته اند.

بر اساس خبرنامه، این انتحار کنندگان هنگامیکه می خواستند بر مقامات امنیتی ولایت تخار حمله انتحاری را سازماندهی کنند با یک واسکت انتحاری، توسط ماموران امنیت ملی بازداشت شدند.

تخار در شمال کشور از ولایات نستبا امن است اما گروه طالبان در مرکز و برخی ولسوالی های این ولایت فعالیت دارند.

کارگذاری بمب های کنارجاده ای، حملات انتحاری و ترور مقام های دولتی از تاکتیک های اصلی جنگی طالبان در این ولایت خوانده شده است.

هرچند ماموران امنیت ملی مستقر در ولایت تخار در جریان چند سال گذشته تلاش کرده این ولایت را از وجود شورشیان پاکسازی کنند اما دیده شده که آنان تاکنون موفق به این امر نشده اند.

با این حال در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که از نزد مهاجمان انتحاری بازداشت شده، 9 کپسول مواد انفجاری برقی، 4 عدد ریموت کنترول ماین و مقداری مواد منفجره نیز به دست آمده است.

براساس خبرنامه، قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتری ماموران اداره امنیت ملی قرار دارد.