- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیر شدن۴۱۱ تن به اتهام جرایم مختلف در کابل

قوماندانی امنیه کابل در پیوند به اختطاف، سرقت، انتقال اسلحه، خرید مواد مخدر و جرایم اخلاقی ۴۱۱ تن را در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است.

قوماندان امنیه کابل این متهمین و برخی شواهد و اسناد را که نشان دهنده جرایم آنان است روز گذشته به خبرنگاران نشان داد.

عبدالرحمان رحیمی در این مورد چنین گفت:

“سه هفته که گذشت به تعداد ۴۱۱ تن از مظنونین در ۱۸۳ واقعه جرمی گرفتار شده و ۸ تن اختطاف گر، ۲۸ تن مظنون به ۱۶ واقعه قتل، ۷۳ نفر در ۵۹ واقعه سرقت، ۱۳ نفر مظنون در واقعات مختلف دیگر بازداشت شده اند”

عبدالرحمان رحیمی قوماندان امنیه کابل افزود که در میان بازداشت شده گان افرادی نیز شامل هستند که پولیس از دیر مدت در تلاش بازداشت آنان بوده است.

این در حالیست که باشنده های کابل همواره از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت نموده و مشکلات شان را نیز در مورد با پولیس در میان گذاشته اند.

مردم می گویند که این جرایم از مثال های واضح است که پولیس به بازداشت عاملین آن موفق شده است با آنکه به گفته آنان برخی از جرایم دیگری نیز وجود دارد که پولیس نتوانسته تاکنون آن را کشف وعاملان آن را بازداشت کند.

در این حال کارشناسان افغان می گویند که حاکمیت قانون و بلند بردن مهارت های کشفی پولیس می تواند سطح جرایم را کاهش دهد.

فقیر محمد فقیر یکی از این کارشناسان در این مورد گفت:

“قوانین برای حفظ نظم جامعه ایجاد می شود، زمانیکه قوانین مراعات نشود به همان اندازه سطح بی نظمی افزایش میابد اما اگر قانون بگونه دقیق تطبیق شود و مقامات امنیتی ما به موقع رسیده گی بتوانند در آن صورت به نظر من ما شاهد کاهش چنین واقعات خواهیم بود.”

اما برخی دیگر از کاشناسان تأکید می کنند که فراهم سازی زمینه کار برای مردم بخصوص جوانان می تواند سبب کاهش جرایم جنایی شود.

اما مسئولان امنیتی می گویند که برای جلوگیری از جرایم جنایی در شهر کابل و ولایات افغانستان تلاش های شان را بیشتر ساخته اند.