- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیری 74 افغان به اتهام حمل سلاح و موادمخدر در پاکستان!

دستگیر

 

به گزارش رسانه های پاکستانی، 74 مهاجر افغان در شهر پشاور، به اتهام داشتن اسلحه غیر قانونی و مواد مخدر دستگیر شدند.

 

در گزارش آمده که عملیات و تلاشی پولیس دیروز در منطقه حیات آباد پشاور صورت گرفت.

 

در جریان این عملیات پولیس پاکستان، اسناد مهاجرین، کارت های هویت و اجازه بود و باش در پشاور را بررسی کرده‌است.

 

پولیس می‌گوید: از نزد متهمین بازداشت شده، مواد مخدر و اسلحه به دست آمده است.