- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیری 5 عامل انتحاری در بدخشان

بنا به گزارشات رسیده، فرد اصلی و طراح این برنامه قزاقستانی و 2 نفر از بدخشان، 2 نفر از قندوز می باشند.
والی بدخشان گفت: ریاست امنیت ملی در یک منزل مسکونی این 5 تن را در حالی دستگیر کرد که قصد طراحی حمله به مقامات دولتی را داشتند.
این افراد وابسته به شبکه تروریستی قاری عمر وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان یکی از شاخه های گروه القاعده هستند که افراد به تازگی از وزیرستان شمالی کشور پاکستان وارد افغانستان شده و قصد انجام حملات انتحاری و تروریستی را بر تاسیسات دولتی، مجالس و اجتماعات بزرگ مردمی در شهر فیض آباد داشتند.