- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیری 4 آدم ربا توسط پولیس هرات

پولیس هرات چهار آدم ربا را دستگیر کرد

قوماندانی امنیه هرات،امروز پنجشنبه طی خبرنامه‌ای ازدستگیری 4 فرد مسلح آدمربا که چندروزقبل طفل 14 ساله ای را ازمربوطات ولسوالی شیندند این ولایت ربوده بودند، خبرداد.
عبدالحمیدحمیدی؛ آمرقوماندانی امنیه هرات طی مصاحبه ای دراین رابطه گفته است که چندروزقبل، تعدادی ازآدم ربایان که طفل 14 ساله ای را از مربوطات ولسوالی شیندند ربودند.
نیروهای امنیتی این ولایت بعد ازتحقیقات، با همکاری مردم محل توانستند طفل ربوده شده را ازچنگ آدم ربایان نجات داده و 4تن ازآدم ربایان که به اقرار خود شان عضو یک گروه تروریستی می‌باشند را با مقادیری اسلحه سبک و سنگین و یک عراده موترشناسایی و دستگیر نمایند .
این آدم ربایان درحالی توسط نیروهای امنیتی هرات دستگیر می‌شوند که همه روزه تعدادی ازاطفال ربوده می‌شوند که تاکنون تعداد زیادی از آدم ربایان دستگیر و برای پنج تن ازآنان توسط محکمه استیناف هرات، حکم اعدام صادر گردیده است.