- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیری ولسوال نام نهاد طالبان در بغلان

[1]

مولوي عبدالفتاح “ولسوال نام نهاد طالبان” در ولسوالي جلگه ولايت بغلان، توسط پوليس در مسير راه اين ولسوالي دستگیر شد .
سمنوال سيد زمان الدين حسيني آمر امنيت قومانداني امنيه ولايت بغلان گفت: ” مولوي عبدالفتاح در پاكستان از سوي طالبان به سمت ولسوال ولسوالي جلگه ولايت بغلان تعیین و در حدود سه ماه دراين پست ايفاي وظيفه کرد كه روز گذشته توسط پولیس شناسایی و دستگیر شد.
مولوي عبدالفتاح ادعا میکند که قصد تسلیم شدن به پولیس را داشته که در مسیر راه دستگیر می شود.

 

 

آواپرس