- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیری ماین ساز حرفه ای در بلخ!

نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی، یک ماین ساز ماهر مربوط شبکه های تروریستی طالبان را از مربوطات ولسوالی چمتال ولایت بلخ دستگیر کردند.
فرد دستگیر شده در جریان تحقیقات ابتدایی بجرم خویش اعتراف و گفته که بعد از فراگیری تعلیمات نظامی و ماین سازی در کشور پاکستان عازم ولسوالی چمتال ولایت بلخ شده و تعداد زیاد ماین های بُشکه ئی و کنار جاده ئی را ساخته و به اختیار گروپ های تروریستی قرار داده است…