- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیری جاعلین ویزا و گذرنامه در هرات

یکی از عمده ترین کارهایی که این افراد انجام می دادند، تغییر عکس پاسپورت بوده است.
پلیس از دستگیری دو تن به جرم جعل ویزا و گذرنامه از ناحیه دوازدهم شهر هرات خبر داد.عبدالرئوف احمدی؛ سخنگوی پلیس ولایت هرات گفت که این اشخاص در منزلشان اقدام به فروش پاسپورتها و ویزای جعلی برخی از کشورها با آرم و نشانه های قدیمی به افراد ناآگاه کرده بودند.

احمدی گفت که یکی از عمده ترین کارهایی که این افراد انجام می دادند، تغییر عکس پاسپورت بوده است.

او گفت که این افراد پاسپورتهای جعلی را با قیمت صد هزار افغانی به فروش می رساندند.

در وقت دستگیری این دو شخص تعدادی پاسپورت نیز به دست آمده است.

آقای احمدی گفت که تحقیقات از این اشخاص آغاز شده است.