- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستان دراز حکمتیار در کیسه خالی بیت المال

حکمتیار [1]

بنابرگزارش ها، گلبدین حکمتیار برای برداشت پول بیت المال درخواست 213 ملیون افغانی داشته است.

یافته‌های یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که در سال 1397، برای پیش‌برد اهداف کمسیون مشترک اجرایی توافق‌نامه‌ی حزب اسلامی و حکومت افغانستان، بیش از 212 ملیون و 980 هزار افغانی از دفتر ریاست جمهوری درخواست شده‌است.

بنابرگزارش ها این مقدار پول از سوی داکتر اکرم خپلواک، رییس کمسیون مشترک اجرایی توافق‌نامه‌ی حزب اسلامی با حکومت افغانستان درخواست شده و وزارت مالیه این مبلغ را از کُد 91 (کُد امنیت ملی) منظور کرده و نیز ریاست‌جمهوری مطالبه‌ی متن پیشنهاد ، یعنی دو درخواست مالی این کمسیون را پذیرفته و دستور اجرایی آن را داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وجود ابهام در توافق‌نامه صلح حزب اسلامی با حکومت و فرمان ریاست‌ جمهوری درباره‌ی اجرای این توافق‌نامه، سبب شده که مقدار قابل توجهی پول، صرف تأمین نیازهای مالی یک حزب سیاسی و رهبر آن شود. در حالی که مطابق قوانین و طرزالعمل تأسیس و ثبت احزاب و اسناد بودیجه‌ مالی حکومت، هیچ حکم صریحی در مورد حمایت مالی احزاب سیاسی وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، در ماده شش توافق‌نامه‌ی صلح میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و دولت تصریح شده که: دولت جمهوری اسلامی افغانستان همزمان با امضای این موافقتنامه رسما اعلام می‌دارد که رهبر حزب اسلامی افغانستان و دیگر شخصیت‌های برجسته‌ی آن می‌توانند در هر جایی از کشور که خواسته باشند، مطابق با قوانین کشور آزادانه زنده گی نمایند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را مکلف به تامین شرایط لازم و مساعد برای تحقق این شرایط می‌داند .
این در حالی است که یک عضو کنونی کمیته‌ی نظارت بر تطبیق قانون اساسی درباره‌ی مفاد توافق‌نامه‌ی صلح میان حزب اسلامی و دولت گفته که محتوای این توافق‌نامه خاصتاً در بخش تأمین شرایط لازم و مساعد برای این‌که اعضای حزب اسلامی در هرجای کشور که بخواهند زنده گی کنند، و نیز تأمین ضرورت‌های محل اقامت رهبر این حزب، بسیار گنگ است و اجرای آن به دوش کمسیون مشترک اجرایی موافقت‌نامه‌ی صلح حزب اسلامی و دولت واگذار شده است.
از سویی هم، دو مکتوب دیگر کمسیون اجراییه مشترک موافقت‌نامه‌ی صلح حزب اسلامی و دولت در سال 1396 که به دست روزنامه ها قرار گرفته، نشان می‌دهد که این کمسیون یک بار برای تعمیر و بازسازی اقامت‌گاه حکمتیار، 22 ملیون و 792 هزار افغانی درخواست کرده و در مکتوب نمبر 210 نیز برای رهبر حزب اسلامی دو عراده موتر جدید هایلکس پیک و برای دفتر وی، 3عراده موتر کرولای 2011 و 2012 خریداری شده است.